Maria l'Herminez-van Raak,

die haar werk signeert met haar (door haar echtgenoot veranderde) voornaam Marit, werd geboren in 1925 te Tilburg als jongste van vier kinderen. De vader stierf vroeg, de moeder hertrouwde, en Marit was er ongelukkig onder. Zij kwam op een fabriek te werken en ontmoette Theo l'Herminez, kunstschilder en tekenleraar, die er tijdelijk werkte. Ze huwden, maar zouden kinderloos blijven. Nadat ze zeventien jaar waren getrouwd begon ze te schilderen, kort na de dood van haar moeder in 1968. Door de adviezen van echtgenoot Theo kon zij zich vooral technisch snel ontwikkelen. In essentie bestaat haar werk uit zeer spontane beelden, die echter met uitzonderlijke zorg worden opgezet. Zij streeft als het ware naar een aan het aardse ontstegen, smetteloze zuiverheid, terwijl haar onderwerpen niet verder reiken dan het alledaagse.