Jan van Weert

werd geboren in 1871 te 's-Hertogenbosch. Hij werkte eerst in het transportbedrijf van zijn vader, maar gaf dit beroep op om dresseur van paarden te worden. Tenslotte maakte hij er zijn beroep van om deel te nemen aan de diverse concoursen hippique in Europa. Sinds 1922 woonde hij in Düsseldorf, waar hij begon te schilderen toen hij 75 jaar was, naar eigen zeggen "uit verveling" en omdat hij niets anders meer te doen had. Zijn werk bestaat uit romantische voorstellingen uit voorbije tijden, met kastelen en postkoetsen. Het zal niet verbazen, dat zijn paarden anatomisch goed geschilderd zijn met natuurlijke, levendige houdingen. Hij exposeerde voor het eerst in 1952 (Dortmund, Museum am Ostwall) en voor zover bekend nooit in Nederland, ook al bezit het Stedelijk Museum van Amsterdam een werk van hem. Hij overleed in 1955 te Düsseldorf.