Jan Tinholt

schilder van een eigen wereld.
Humor, verwondering en weemoed, het zijn de trefwoorden in het werk van de Utrechtse schilder Jan Tinholt.

Begonnen als een naïeve zondagsschilder heeft hij zich ontwikkeld tot een hedendaagse surrealist met een zeer persoonlijk handschrift.
De taferelen die rechtstreeks uit zijn onderbewuste omhoog borrelen, zouden zich moeilijk in een impressionistische, dan wel in een expressionistische stijl laten afbeelden.
Daarvoor worden de genrestukken waarbinnen de fantasieverhalen zich afspelen te geordend weergegeven. Het is ook de manier waarop hij zijn exuberante fantasie in de hand houdt.
Door hem streng te kaderen in onwaarschijnlijk nette landschappen met keurige grasvelden en kortgeschoren boompjes. Hij beeldt ook de gedroomde werkelijkheid uit.
Landschappelijkheden met decors en coulissen van bomen waarbinnen zich prettig gestoorde figuren ophouden.
Deze figuren geven zich meestal over aan schijnbaar doelloze bezigheden die ze volkomen serieus uitvoeren.
Het is deze combinatie van netheid, fantasie en komische situaties die de sfeer van humor en melancholie bij elkaar brengen.