Ype Staak

is vooral bekend door zijn schilderingen van in het bijzonder Friese kerkramen. Hij werd omstreeks 1717 geboren, trouwde in 1744 te Sneek en overleed aldaar op 12 mei i8o8. Ook zijn broer Jurjen - met wie hij samenwerkte - was glasschilder. Werk van Staak is onder meer te zien in de kerken van Oudega, Surhuizum, Drachten, Engwierum, Idaard, Gongrijp, Wartena, Scherpenzeel, Oudemirdum en Suameer.