Hans Sarfaty


in 1931 in Amsterdam geboren.
Zijn naam is on-Hollands, zijn faam is puur Nederlands, want hij schildert het vaak kleurloze leven in de Lage Landen met verve, in al zijn détails.
Zelfs onze levenswijze rond huis en haard kunnen wij er uit aflezen.
Hij heeft ons culturele erfgoed vertaald, verstild en de Tijd van Toen voor het nageslacht herkenbaar in herinnering gebracht.
Zelf heeft hij bij het schilderen waarschijnlijk het heerlijkst geleefd in zijn verste verleden, zoals de dichter Du Perron
de gevoelens van nostalgie en melancholie omschreef. Door de kleinschalige invulling van zijn vlakken behoudt hij het overzicht en dat bepaald in hoge mate zijn werkwijze.