Willem Cornelis Ruysbroek (hij signeert met twee puntjes op de y) werd geboren in 1911 te Delft en hij overleed in 1961 te Menton, Frankrijk. Helaas is er over deze schilder niet veel bekend. Volgens Jakovsky leidde hij een nomadisch leven en had hij allerlei baantjes, waaronder electricien en matroos. Vanaf 1947 woonde hij in Frankrijk, na de hele wereld rondgereisd te hebben, waarschijnlijk als zeeman. Tenslotte zou hij ook gewerkt hebben als tuinman in het ziekenhuis van Menton, waar hij in 1961 aan tuberculose zou overlijden. Niet bekend is of hij als patient werkzaam mocht zijn als tuinman of als betaalde kracht van buiten was aangesteld. Een arts zou hem de beginselen van de schilderkunst hebben bijgebracht. Wel lijkt duidelijk, dat hij alleen de laatste twee jaar van zijn leven heeft geschilderd. In zijn werk gaat het hoofdzakelijk om zijn herinneringen aan Nederland, gekleurd door tijd en fantasie. Overal kanalen, sluizen, schepen en boten, Hollandse huisjes, molens en vrolijke bloemen. Karakteristiek is het gebruik van de primaire kleuren rood, blauw en wit. We hebben hier te maken met voorbeeldige naïeve kunst, expressief, speels, vindingrijk, vrij en blij. Een uiterst levendig oeuvre van onbekende omvang.