Govert Rombout


Kreeg op school al een to voor tekenen. Hij had wel schilder willen worden, maar omdat dat "niks verdiende" werd hij typograaf. Rombout, die op it juni 1895 werd geboren, heeft zijn hele leven in Vianen doorgebracht. Als hij gaat schilderen, maakt hij eerst een schets op papier voordat hij aan het doek begint.