Frans Pasma werd geboren in 1902 te Kolderwolde, Friesland. Hij werd arts, en werkte achtereenvolgens als huisarts en schoolarts in Friesland. In 1947 promoveerde hij tot doctor in de geneeskunde. Later in zijn Leven zou hij twee hobby's hebben, houtsnijden en schilderen en zijn productie kwam na zijn pensionering goed op gang. Eind jaren zestig had hij al meegedaan aan nationale tentoonstellingen en zelfs een prijs gewonnen. Hij heeft nooit les willen geven, omdat hij, naar eigen zeggen, alleen maar wilde schilderen zoals hij het zelf aanvoelde. In zijn werk is het hem vooral te doen een beeld te geven van de Friese folklore, de gebruiken en feesten, zeilwedstrijden en volksdansen, klederdracht en karakteristieke architectuur. Hij zou vooral veel succes hebben met zijn winterschilderijen en de onvermijdelijke arresleden en schaatsers, met name ook in Zwitserland.
Vanwege gezondheidsredenen moest hij in 1985 ophouden
met schilderen en houtsnijden. Hij overleed in 1994 te Drachten.
Het meeste werk, circa zestig schilderijen, bevindt zich nog in het bezit van de familie.