Arie van Leijen

werd in 1921 te Hensbroek (West-Friesland) geboren in de molen van zijn ouders, als jongste in een oud geslacht van molenaars. De ouders hadden land bij de molen, waarop 's zomers hard werd gewerkt, als de molen, een gemaal, nauwelijks hoefde te functioneren vanwege geringe regenval. Na de lagere school ging hij zijn ouders helpen op het land en allengs leerde hij er het molenaarsvak bij. Hij huwde in 1946 en verhuisde naar Nieuwe Niedorp, waar hij gedurende ruim 32 jaar molenaar zou zijn. Bij zijn vervroegde pensionering op 61-jarige leeftijd kon hij naar de vroegere molen van zijn ouders terugkeren als onbezoldigd beheerder. Hij begon in 1978 te schilderen. Hij had plezier in het omgaan met verf ontdekt, nadat hij een houten vogel, dat zo kleurloos was, vrolijk had opgeschilderd. Prenten van oude molens uit de streek, en krantenfoto's van vroeger, misten ook kleur en werden dus nageschilderd op board, aanvankelijk met acryl en later met olieverf op board. Het bescheiden oeuvre valt op door pretentieloze oprechtheid, aansprekelijke kleuren en strakke composities en stijgt door sfeervolle weergave ver uit boven eenvoudige kopieerkunst