B. L. Hoekstra


Deze Haarlemse groentehandelaar, die in 1890 te Hoorn werd geboren, in de jaren dertig naar Haarlem verhuisde en daar in 1975 overleed, is een echte Naïef. Hij begon al tijdens de tweede wereldoorlog te schilderen, maar pas na zijn vijfenzestigste jaar kwam zijn productie goed op gang. Vooral zijn Bijbelse taferelen genieten bekendheid.