Nanja Droste
Begon - voor Naïeven althans - vrij jong te schilderen. Maar nadat de op n juli 1928 te Groningen geboren lerares Nederlands in de periode van 1967 tot en met 1970 slechts veertien schilderijen had vervaardigd, legde zij de penselen terzijde. Pas in 1974 begon ze opnieuw. Nanja woont tegenwoordig in het Belgische plaatsje Mol en is getrouwd.