Willem van Dok

werd in 1892 geboren te Enkhuizen, een van de meest karakteristieke stadjes van West-Friesland. Hij overleed in 1977 te Overveen bij Haarlem. Willem van Dok was zaadhandelaar van beroep en tevens loco-burgemeester van Beverwijk. Hij begon pas na zijn pensionering, op 65- jarige leeftijd, met schilderen en vervaardigde vanaf het begin zeer karakteristiek werk, waarin zijn liefde voor zijn geboorteplaats en andere havenstadjes aan de voormalige Zuiderzee een onuitputtelijke bron van inspiratie vormde. Vooral type-rend is zijn koloriet: vaak primaire en zeer levendige kleuren, waarbij een stralend blauw en helder wit op bijna geen enkel schilderij ontbreekt.