Bert Bovenberg
werd op 31 maart 1937 te Schiedam geboren. De ouders waren streng gereformeerd en zouden 12 kinderen krijgen, met Bert als negende. Hij studeerde voor onderwijzer te Rotterdam, en verhuisde in 1962 naar zijn huidige woonplaats Driebergen, waar hij tot 1968 op de lagere school les gaf. Hij leerde erbij en werd uiteindelijk leraar handvaardigheid op de HAVO/VWO to Doom. In 1991 ging hij met vervroegd pensioen. Bert Bovenberg begon rond 1978 met aquarelleren uit behoefte aan meer diepgang in zijn leven. Daarbij stuitte hij al gauw op het probleem van de simultaneiteit, omdat hij het onbevredigend vond slechts een enkele zijde van een huis, gebouw of plein tegelijk to kunnen weergeven. Toen hij in een haventje in Friesland de spiegeling van huizen aan beide kanten in het water zag, kwam hij tot een typisch naïeve oplossing van het probleem, het omklappen. Hierna ontstonden de grote rechtlijnige aquarellen in gedempte tonen, die vaak aan bouwplaten doen denken. Het thema van de boerderij - voor hem een symbool van ruimte en vrijheid - komt al vroeg in het werk voor. De behoefte aan persoonlijke vrijheid leidt uiteindelijk rond 1990 tot het ontstaan van acrylschilderijen, waarin de kleur een veel grotere rol gaat spelen, teneinde "gevoel weer te geven", zoals hij verklaarde. Een groot deel van het recente oeuvre wordt nogal beheerst door duidelijke symboliek als uiting van de persoonlijke problematiek.